Session Border Controller là gì?

Một bộ điều khiển vùng biên theo phiên (SBC) là một thiết bị thường xuyên được triển khai trong hệ thống mạng VOIP để cố gắng kiểm soát toàn bộ các tín hiệu, cũng như các gói thoại media liên quan đến việc thiết lập, thực hiện và bóc tách các cuộc gọi điện thoại hoặc các thông tin liên lạc truyền thông tương tác khác.

Việc triển khai các SBC ở thời điểm trước thường tập trung vào phần kết nối giữa hai Nhà mạng cung cấp Dịch vụ trong một môi trường mạng ngang hàng. Bây giờ vai trò này đã được mở rộng để bao gồm việc triển khai quan trọng giữa việc truy cập vào mạng và vào hệ thống đường trục chính của Nhà cung cấp Dịch vụ để cung cấp dịch vụ cho khách hàng hộ gia đình và / hoặc khách hàng doanh nghiệp.

Các Nhà cung cấp Dịch vụ SIP đấu nối tương tác với nhau qua SBC để gia tăng mức độ bảo mật và tương tác
Các Nhà cung cấp Dịch vụ SIP đấu nối tương tác với nhau qua SBC để gia tăng mức độ bảo mật và tương tác
DataCenter được trang bị SBC để kết nối với các Nhà cung cấp Dịch vụ 
DataCenter được trang bị SBC để kết nối với các Nhà cung cấp Dịch vụ 

Thuật ngữ “session/phiên” đề cập đến việc thông tin liên lạc giữa hai bên – trong ngữ cảnh của điện thoại, điều này sẽ là một cuộc gọi. Mỗi cuộc gọi bao gồm một hoặc nhiều thông điệp của tín hiệu thoại được trao đổi để kiểm soát các cuộc gọi, và một hoặc nhiều media stream thoại mang theo dữ liệu thoại của cuộc gọi, video, hoặc các dữ liệu khác cùng với thông tin về thống kê và chất lượng thoại. Gộp chung với nhau, những streams này tạo nên một session. Đó là công việc của một bộ Session Border Controller để gây ảnh hưởng đối với các luồng dữ liệu của session.

 Sử dụng SBC để kết nối giữa các Nhà cung cấp PSTN/SIP Trunk đến hệ thống MS Lync hay còn gọi là Skype For Business
Sử dụng SBC để kết nối giữa các Nhà cung cấp PSTN/SIP Trunk đến hệ thống MS Lync hay còn gọi là Skype For Business

Thuật ngữ “border” đề cập đến một điểm phân giới “cắm mốc” giữa một phần của một mạng này và một mạng khác. Như một ví dụ đơn giản, ở rìa của một mạng công ty, một tường lửa sẽ phân chia các mạng cục bộ (bên trong công ty) với phần còn lại của Internet (bên ngoài công ty). Một ví dụ phức tạp hơn là của một tập đoàn lớn, nơi các phòng ban khác nhau có nhu cầu bảo mật cho từng vị trí và đôi khi đối với từng loại dữ liệu. Trong trường hợp này, việc lọc gói của các router hoặc các phần tử trong mạng khác được sử dụng để kiểm soát lưu lượng của các dòng dữ liệu. Đó là công việc của một bộ điều khiển vùng biên theo phiên hay Session Border Controller để hỗ trợ chính sách cho các nhà quản trị trong việc quản lý các luồng dữ liệu session qua các border.

Sử dụng SBC để tương tác bảo mật giữa hệ thống Hosted & Managed IP Telephony và chi nhánh, kết nối đa chi nhánh
Sử dụng SBC để tương tác bảo mật giữa hệ thống Hosted & Managed IP Telephony và chi nhánh, kết nối đa chi nhánh

Thuật ngữ “controller/ điều khiển” đề cập đến việc gây ảnh hưởng mà Session Border Controller tác động trên các luồng dữ liệu bao gồm các session, khi dữ liệu đi qua vùng biên giữa một phần của một mạng này và một mạng khác. Ngoài ra, Session Border Controller thường cung cấp việc đo lường, kiểm soát truy cập, và các cơ sở chuyển đổi dữ liệu cho các cuộc gọi mà SBC kiểm soát.

Bộ điều khiển viền phiên (SBC) Bảo vệ môi trường VoIP của bạn

DINSTAR Phiên điều khiển biên giới gia đình

SIP Trunking cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ truy cập vào ITSP / Carrier

SIP Trunking cho doanh nghiệp truy cập vào nhiều hãng

SIP Trunking cho doanh nghiệp truy cập vào nhiều hãng

Liên lạc an toàn của các văn phòng từ xa

Liên lạc an toàn của các văn phòng từ xa

ITSP Tiếp cận Hãng vận chuyển

ITSP Tiếp cận Hãng vận chuyển

Được lưu trữ / Đám mây IPPBX / Trung tâm cuộc gọi

Được lưu trữ / Đám mây IPPBX / Trung tâm cuộc gọi

Kết nối nhà mạng

Kết nối nhà mạng
Share:
X