Hướng dẫn tính năng trên tổng đài VoIP Yeastar N824
Đăng nhập vào Yeastar N824 trên giao diện Web

Hướng dẫn sử dụng ext này giải thích tất cả các menu quản lý N824 có sẵn cho ext người dùng. Yeastar N824 cung cấp tài khoản ext người dùng, cho phép người dùng ext đăng nhập N824 bằng tài khoản ext của riêng họ. Tất cả người dùng có thể kiểm tra thư thoại, ghi âm và định cấu hình cài đặt ext sau khi đăng nhập N824.

Đăng nhập Giao diện người dùng Yeastar N824

Để đăng nhập vào Cổng thông tin người dùng mở rộng, điều hướng đến URL N824.

Đăng nhập bằng số ext N824 của bạn và mật khẩu được chỉ định bởi quản trị viên hệ thống N824 của bạn. Mật khẩu mặc định là pass + số ext. Nếu bạn không thể đăng nhập N824 bằng số ext của mình, vui lòng liên hệ với quản trị viên N824 để bật tính năng Giao diện web của người dùng trên mạng đối với phần ext.

Đăng nhập vào Yeastar N824 trên giao diện Web
Đăng nhập vào Yeastar N824 trên giao diện Web

Quản lý tài khoản

Chỉnh sửa tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn trên trang này.

Chỉnh sửa tài khoản người sử dụng
Chỉnh sửa tài khoản người sử dụng

Tính năng trên tổng đài Yeastar N824

Voicemail

Bạn có thể nghe và quản lý tin nhắn thư thoại của mình tại đây. Chọn thư mục để kiểm tra tin nhắn thư thoại của ‘New’ hoặc ‘Old’.

 • Nhấn   để nghe tin nhắn.
 • Nhấn  để xóa tin nhắn.
 • Nhấn   để tải tin nhắn.

Call Recordings

Bạn có thể nghe và quản lý các tệp ghi âm một chạm của mình tại đây.

 • Nhấn   nghe đoạn ghi âm.
 • Nhấn  để xoá bỏ ghi.
 • Nhấn   để tải thư.

Timer Settings (Cài đặt hẹn giờ)

Muốn điện thoại đánh thức bạn? Nhấp vào Phần Cài đặt hẹn giờ, đặt thời gian thức dậy và các tùy chọn khác và đặt tên cho báo thức (Giống như “Good morning”).

Call Logs (Nhật ký cuộc gọi)

Theo mặc định, người dùng tiện ích mở rộng không có quyền kiểm tra hoặc quản lý nhật ký cuộc gọi. Nếu bạn muốn quản lý CDR, vui lòng liên hệ với quản trị viên N824 để đặt quyền truy cập cho bạn.

 • Search (Tìm kiếm)
 • Delete
 • Download Searched Results (Tải xuống kết quả tìm kiếm)
 • Delete Searched Results (Xóa kết quả tìm kiếm)

Auto Recordings ( Bản ghi tự động)

Theo mặc định, người dùng ext không có quyền kiểm tra hoặc quản lý các bản ghi tự động. Nếu bạn muốn quản lý bản ghi tự động, vui lòng liên hệ với quản trị viên N824 để đặt quyền truy cập cho bạn.

Basic Calling (Gọi cơ bản) trên tổng đài Yeastar

Call Transfer (Chuyển cuộc gọi)

Có 2 loại chuyển cuộc gọi có sẵn trên N824: Chuyển khoản mù và Chuyển khoản tham dự. Người dùng có thể đạt được chuyển cuộc gọi bằng cách nhấn mã tính năng trong khi gọi.

 • Blind Transfer

Mặc định feature code: *03

 1. Quay số “*03” trong suốt cuộc gọi.
 2. Quay số được gọi sau khi nghe lời nhắc “transfer”;
 3. Cuộc gọi sẽ được chuyển sau khi số được quay số.
 • Attended Transfer

Mặc định feature code: *3

 1. Quay số “*3” trong suốt cuộc gọi.
 2. Quay số được gọi sau khi nghe lời nhắc “transfer”.
 3. Nói chuyện với người nhận chuyển tiếp.
 4. Cuộc gọi sẽ được chuyển sau khi gác máy.

Call Pickup (Nhận cuộc gọi hay rước máy)

Nhận cuộc gọi là một tính năng cho phép một người trả lời cuộc gọi của người khác. Tính năng này được truy cập bằng cách nhấn mã tính năng nhận cuộc gọi trên N824. Nếu bộ điện thoại của đồng nghiệp đổ chuông, người ta có thể trả lời cuộc gọi đó bằng cách chọn một bộ riêng và sau đó sử dụng tính năng nhận cuộc gọi, thay vì đi bộ đến bàn của đồng nghiệp.

 • Group Call Pickup (Nhận cuộc gọi nhóm)

Công cụ nhận cuộc gọi mặc định cho Nhận cuộc gọi nhóm là * 4. Bấm * 4 để nhận cuộc gọi từ điện thoại đổ chuông trong cùng nhóm với bạn.

 • Direct Call Pick (Chọn cuộc gọi trực tiếp)

Mã tính năng Nhận cuộc gọi trực tiếp (Nhận mở rộng) mặc định là * 04. Bấm * 0 4 và làm theo số máy lẻ để nhận cuộc gọi. Ví dụ: nếu cuộc gọi đến đạt đến số máy lẻ 100, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng điện thoại của mình bằng cách quay số *04100.

Spy (Gián điệp)

N824 hỗ trợ nhiều chế độ gián điệp:

 • General spy: tài khoản sẽ có quyền sử dụng 3 chế độ sau.
 • Normal spy: tài khoản chỉ có thể nghe cuộc gọi, nhưng không thể nói chuyện. Feature code: *90.
 • Whisper spy: tài khoản có thể nghe cuộc gọi và có thể nói chuyện với tiện ích được theo dõi. Feature code: *91.
 • Barge spy: tài khoản có thể nghe cuộc gọi và nói chuyện với cả hai. Feature code: *92.

Để sử dụng tính năng gián điệp trên N824, bạn cần đảm bảo rằng tiện ích mở rộng mục tiêu bạn muốn theo dõi được phép bị theo dõi. Quản trị viên cũng nên chọn một chế độ gián điệp cho bạn. Ví dụ: nếu bạn có quyền làm gián điệp Bình thường Spy và tiện ích mở rộng 100 được phép bị theo dõi. Bạn có thể quay số *90100 để theo dõi các cuộc gọi tại ext 100.

Advanced Calling Feature

 • Intercom ( Liên lạc)

Để thông báo cho một tiện ích mở rộng cụ thể, bạn cần quay số *5 theo số điện thoại mở rộng trên điện thoại của bạn. Ví dụ: đối với thông báo tới tiện ích mở rộng 500, hãy quay số *5500, sau đó tiện ích mở rộng 500 sẽ được tự động chọn.

 • Call Parking

Để giữ cuộc gọi và tiếp tục cuộc trò chuyện từ một điện thoại khác, hãy quay số *|6 trong khi gọi và hệ thống sẽ nhắc rằng cuộc gọi được dừng ở một tiện ích mở rộng, tức là 690. Sau đó, bạn có thể tiếp tục chuyển đổi trên một điện thoại khác bằng cách quay số số máy lẻ 690.

 • One Touch Record

Quay số * 1 trong khi gọi để tạo một bản ghi.

Voicemail

 • Different ways to check voicemail (Các cách khác nhau để kiểm tra thư thoại)
  • From your own extension (Từ ext của riêng bạn): quay số *2.
 • From other extension (Từ ext khác): quay số *02 để vào menu thoại thư thoại, sau đó quay số mở rộng và mật khẩu để kiểm tra thư thoại của bạn. Ví dụ: số tiện ích mở rộng của bạn là 100 và bạn muốn kiểm tra thư thoại trên điện thoại khác, quay số *02, sau quay số 100 để kiểm tra thư thoại của bạn.
 • Email: “Voicemail to Email” Tính năng được bật theo mặc định. Nếu địa chỉ email được đặt, thư thoại sẽ được gửi đến email.
 • Web browser: đăng nhập N824 bằng tài khoản người dùng mở rộng để kiểm tra thư thoại của bạn.
 • Cách thay đổi lời chào thư thoại?

Bạn có thể tùy chỉnh lời chào thư thoại của riêng bạn.

 1. Quay số * 2 để nhập thư thoại trên điện thoại của bạn.
 2. Nhập mật khẩu truy cập.
 3. Bấm 0 cho Tùy chọn Hộp thư. Sau đó, bạn sẽ được cung cấp các lựa chọn về loại tin nhắn bạn muốn ghi lại.
 4. Bấm 1 để ghi lại Tin nhắn không khả dụng của bạn (Unavailable Message).
 5. Bấm 2 để ghi lại tin nhắn bận rộn của bạn (Busy Message).
 6. Bấm 3 để ghi lại tên của bạn.
 7. Bấm 4 để ghi lại tin nhắn tạm thời của bạn (Temporary Message).
 8. Chọn tin nhắn bạn muốn ghi, bấm # để hoàn thành bản ghi.
 9. Bấm 1 để chấp nhận tin nhắn của bạn.
 10. Bấm 2 để nghe tin nhắn của bạn.
 11. Bấm 3 để ghi lại tin nhắn của bạn nếu bạn không thích tin nhắn trước đó.
Share: