Cách đăng nhập Tổng đài IP Yeastar S-Series trên giao diện Web
How to login Yeastar

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập Tổng đài IP Yeastar S-Series trên giao diện Web. Cách sử dụng taskbar-widgets, và các ứng dụng mở với MainMenu.

Cách truy cập tổng đài IP Yeastar bằng giao diện Web

Tổng đài IP Yeastar S-Series có thể đăng nhập và cấu hình dựa trên nền web cho quản trị viên và người dùng. Các quản trị viên có thể quản lí các thiết bị cuối bằng cách đăng nhập vào giao diện Web này.

Kiểm tra các thông số mặc đinh dưới đây:

 • IP address: https://192.168.5.150:8088
 • User Name: admin
 • Default Password: password

Dể đăng nhập vào S-Series:

 1. Đảm bảo máy tính đươc kết nối với mạng có IP PBX.
 2. Khởi động trình duyệt trên PC, nhập địa chỉ IP, nhấn Enter .
 3. Nhập đúng tên người dùng và mật khẩu, nhấn Login.
Giao diện đăng nhập của tổng đài ip Yeastar S20
Giao diện đăng nhập của tổng đài ip Yeastar S20

Lưu ý: Để đảm bảo kết nối vào giao diện quản lý của tổng đài ip S-Series tốt nhất. Bạn nên xử dụng các trình duyệt sau:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer: 11.0 hoặc cao hơn.

Giao diện cấu hình Yeastar S-series trên nền WEB

Khi đăng nhập vào Yeastar S-Series Web GUI,bạn sẽ thấy desktop. Từ đây, bạn có thể quản lý cài đặt, cài đặt ứng dụng xem thông tin tài nguyên hệ thống.

Desktop

Desktop là nơi các cửa sổ ứng dụng được hiển thị.

Màn hình desktop khi đã đăng nhập
Màn hình desktop khi đã đăng nhập

Taskbar

Thanh Taskbar ở trên cùng của desktop bao gồm các mục sau:

Taskbar ở trên cùng của desktop
Taskbar ở trên cùng của desktop

1 – Main Menu: Xem và mở các ứng dụng được cài đặt trên hệ thống S-Series của bạn.

2 – Mở các ứng dụng

 • Nhấp vào biết tượng để hiển thị hoặc ẩn cửa sổ trên desktop.
 • Nhấn chuột phải vào biểu tượng và chọn từ shortcut menu phím tắt để quản lý các cửa sổ ứng dụng (Maximize, Minimize, Restore, Close).

3 – Option: đăng xuất, thay đổi ngôn ngữ hoặc thay đổi các option của tài khoản.

Main Menu

Nhấp vào Main Menu ở phía trên bên trái desktop, bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng được cài đặt cho hệ thống.

Giao diện khi nhấn vào Main Menu của Yeastar
Giao diện khi nhấn vào Main Menu của Yeastar

Options

Nhấn vào Option để đăng xuất, thay đổi ngôn ngữ và các thiết lập của tài khoản.

Giao diện Option
Giao diện Option
 • Language
  Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thay đổi.
 • My Settings
  Nhấp vào My Settings để thiết lập cài đặt tài khoản. Ở đây bạn có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập và địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn.
 • Logout
  Nhấp Logout để thoát
Thay đổi mật khẩu của tài khoản để đảm bảo bảo mật
Thay đổi mật khẩu của tài khoản để đảm bảo bảo mật

Lưu và cập nhật thay đổi

Nhấp Save sau khi bạn cấu hình hệ thống S-Series, đừng quên nhấp Apply ở bên phải của desktop để cập nhật những thay đổi. Nếu thay đổi đòi hỏi phải khởi động lại để có có hiệu lực, hệ thống sẽ nhắc bạn với một cửa sổ popup.

Tạo số nội bộ và thực hiện cuộc gọi ra để kiểm tra

Kết nối IP phone và thiết bị S-Series vào mạng. Sau đó đăng kí một Extension (Số nội bộ) cho IP phone thực hiện cuộc gọi qua hệ thống S-Series.

 1. Đăng nhập vào S-Series Web GUI, tìm đến Settings > PBX > Extensions.
 2. Nhấp Add để tạo Extension mới, thiết lập kiểu “SIP”. Bạn sẽ cần một tên đăng ký và mật khẩu để đăng ký Extension sau này.
 3. Đăng ký Extension trên điện thoại của bạn với tên đăng ký và mật khẩu, địa chỉ SIP server là địa chỉ S-Series IP của bạn.
 4. Khi Extensions được đăng ký với S-Series, bạn có thể gọi ra di động hoặc số nội bộ (miễn phí)

>> Xem ngay! Chi tiết cấu hình Extention trên tổng đài Yeastar

Share:
Call Now Button
X